T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BOLU / MERKEZ - Bolu Fen Lisesi

Bilim Danışma Gurubu

 

BOLU FEN LİSESİ VE ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YAPILAN
BİLİM DANIŞMA GURUBU PROTOKOLÜ
           
   
logo logo

 

   

AMAÇ
MADDE-1- Bu protokol Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Fen Lisesi arasındaki Bilim 
                     Danışma gurubu çalışmalarını düzenler.

KAPSAM
MADDE-2- Bu protokol Bilim Danışma gurubunun çalışmalarını kapsar.

DAYANAK
MADDE-3- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği 7. Maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE-4- Bu protokolde adı geçen;

 • Üniversite                     : Abant İzzet Baysal Üniversitesini
 • Rektörlük                     : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü
 • Milli Eğitim Müdürlüğü     :Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünü
 • Fen Lisesi                     : Bolu Fen Lisesini
 • Okul Müdürlüğü             : Bolu Fen Lisesi Müdürlüğünü
 • Ders Yılı                        : Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi
 • Öğretim yılı                   : Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı    tarihe kadar geçen süreyi
 • Zümre öğretmenleri       : Okulda aynı dersi okutan öğretmenler
 • Zümre başkanı              : Okulda aynı dersi okutan öğretmenlerin kendi aralarından    seçtikleri başkanını
 • Bilim Danışma Gurubu    :Üniversiteden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan    gurubu,
 • Öğretmen                     : Fen Lisesi öğretmenini
 • Protokol                       : Fen Lisesi ile Üniversite arasında yapılan protokolü
BİLİM DANIŞMA GURUBU ÇALIŞMA ALANLARI

1.Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi
2.Öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi,
3.Eğitim alt yapısının iyileştirilmesi
4.Seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak

Yukarıdaki çalışma alanları içinde:

 1. Fen Lisesinde Eğitim ve Öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Önceden tespit edilecek konularda ve zamanda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir.
 2. Üniversite tarafından düzenlenecek ve Fen Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine uygun olan etkinliklere katılım sağlanacaktır.
 3. Fen Lisesi laboratuarlarının daha verimli kullanılması için işbirliği yapılacaktır.
 4. Üniversitenin kütüphane ve laboratuar gibi imkânlarından Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yararlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır..
 5. Başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere üretilecek projeler için işbirliği yapılacaktır.
 6. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elamanları Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri kapsamında olacaktır.
 7.  Fen Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin Üniversitenin Bilimsel doküman imkânlarından yararlanmaları konusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 8.  Eğitim ve öğretim çalışmaları için Fen Lisesi Müdürlüğü, Zümre öğretmenleri ve Öğretim elamanlarınca işbirliği yapılabilmesi için iletişim zinciri oluşturulacaktır.
 9. Yapılacak faaliyetler için gerekli yazışmalar okul müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rektörlük arasında gerçekleştirilecek ve tutanağa bağlanacaktır.
 10. Bir ders yılı boyunca yapılacak faaliyetler okul müdürlüğü, öğretim elamanları ve zümre başkanları ile yapılacak bir toplantıda belirlenir. Bu toplantı her iki tarafında uygun göreceği bir zamanda gerçekleştirilir. Hazırlanacak plan bir yıl veya daha fazla süre için yapılabilir.
 11. Öğretmen ve öğrencilere yönelik isteklendirme seminerleri düzenlenmesi hususunda işbirliği yapılacaktır.
 12. Bilim danışma gurubunda görev alacak öğretim üyeleri Üniversite yönetimi tarafından tespit edilir. Tespit edilen isimler protokolde belirtilir.

 

 

 

 

BİLİM DANIŞMA GURUBU ÜYELERİ

Doç. Dr. MUHAMMET YILDIRIM
Prof. Dr. OSMAN GÖRÜR
Doç. Dr. ZÜLBİYE TOLUK UÇAR
Doç. Dr. MEHMET ÖZTÜRK
Doç. Dr. YEŞİM YENER
Doç. Dr. DÜNDAR YENER
Doç. Dr. HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM
Doç. Dr. Aybüke PABUÇCU 

Yrd. Doç. Dr. HATİCE MEMİŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr. OĞUZ KANTURER

Doç. Dr. EROL ÖZTÜRK

Doç. Dr. HALİT KARATAY

Doç. Dr. ÖMER METİN

Yrd. Doç. Dr. ADNAN ALTUN

Doç. Dr. FARUK ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH DURAKOĞLU

KİMYA
FİZİK
MATEMATİK
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
FİZİK
MATEMATİK
KİMYA

COĞRAFYA

COĞRAFYA

TÜRK DİLİ EDEBİYATI

TÜRK DİLİ EDEBİYATI

TARİH

TARİH

FELSEFE

FELSEFE

                                                          

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 19.12.2012 - Güncelleme: 11.07.2018 14:32 - Görüntülenme: 1749
  Beğen | 0  kişi beğendi